*Pozor* Zákaz vstupu do lesů

Úvodní obrázek článku

Od 11.4.2018 do 30.6.2018 platí zákaz vstupu do lesa v katastrálních územích obcí Chvalčov, Chvalčova Lhota, Slavkov pod Hostýnem a Rajnochovice.

Důvodem je "snaha o zajištění bezpečnosti osob vstupujících do lesů v rámci jejich veřejného užívání. Po větrné kalamitě, která dotčenou oblast postihla v zimních a jarních měsících roku 2018 zůstalo v rámci daného majetku velké množství nahodilé těžby, především zlomů a vývratů, které není najemce lesa schopen okamžitě zpracovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob". (MUBPH7933/2018)

Na území se nachází řada kalamitních holin, dále pak velké množství jednotlivých vývratů (nepravidelně roztroušených po porostechú, část z nich tvoří tzv. "věšáky" - hrozí reálné riziko ohrožení zdraví a života osob

Holiny i jednotlivé zlomy a vývraty jsou důsledkem působení vlivu silných větrů ze zimního a jarního období roku 2018.

V oblasti bude probíhat intenzivní těžební činnost, která povede k odstranění výše zmíněného, avšak i ta s sebou nese zvýšené riziko úrazu osobám, pohybujícím se v lesních porostech. 

 Zákaz se dotýká například i rozhledny na Kelčském Javorníku.

Neriskujte své zdraví.

Návštěvu hostýnských lesů odložte na letní prázdniny.  

Foto: Podhostýnský mikroregion

30688294_589952108064096_796581205074195.jpg
30706232_589951041397536_245180263234011.jpg