Kostely a kaple

Zámek Uhřice

Zámek v Uhřicích si v průběhu času dost vytrpěl... Díky aktivitě jeho posledního majitele však postává z popela - jako bájný Fénix.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Černá kaple

Impozantní barokní kostel vysvěcený v roce 1735 patří k vzácným památkám Moravy. Scéna nad hlavním oltářem představuje nanebevzetí Panny Marie a je celá vytvořena ze štuku. Bohatá sochařská výzdoba hlavního oltáře je doplněna..

Loudonský hřbitov

Hřbitov rodiny Loudonů založil roku 1894 u nového hřbitova Ernst svobodný pán z Loudonu. Nacházejí se zde nejen náhrobky členů rodiny Loudonů, ale také náhrobky některých jejich příbuzných a přátel. Pozoruhodnou pseudorománskou..

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně

Bazilika je zdaleka viditelnou dominantou jednoho z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Moravy. Bazilika se nachází na západním vrcholu Hostýna (735 m n. m.) v nadmořské výšce 718 m. Hostýn je dostupný autobusem z Bystřice pod..

Chrám sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejkrásnějším barokním památkám na Moravě. Kostel sv. Jana Křitele byl vystavěn piaristickým řádem v 18. století. Připomínkou svěcení z roku 1768 je umístění 12 bronzových křížů kolem..

Chrám sv. Mořice

Kapitulní kostel sv. Mořice založil ve 13. století biskup Bruno ze ze Schauenburku, jeho současná podoba pochází z 19. století, kdy byl po požáru obnoven...